หน้าแรก > บล็อก
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล   โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ว่ายน้ำไลฟ์การ์ด กรมพลศึกษาขอยกเลิกนะคะ แล้วจะแจ้งรายการใหม่นะคะ ขอบคุณคะ
: 13 กรกฏาคม 2558 09:46 น.
 
นางสาวธิวาพร จูฑะประชากุล กรีฑาสำหรับเด็ก ไม่เปลี่ยนแปลงคะ

: 13 กรกฏาคม 2558 14:24 น.
 
วรปรัชญา โสมา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ชนิดกีฬากรีฑาสำหรับเด็กที่ สพล.วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ...ตอนนี้มีผู้สมัครกี่รายแล้วครับ

: 13 กรกฏาคม 2558 10:08 น.
 
วรปรัชญา โสมา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ชนิดกีฬากรีฑาสำหรับเด็กที่ สพล.วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ...ตอนนี้มีผู้สมัครกี่รายแล้วครับ

: 13 กรกฏาคม 2558 10:08 น.
 
วรปรัชญา โสมา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ชนิดกีฬากรีฑาสำหรับเด็กที่ สพล.วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ...ตอนนี้มีผู้สมัครกี่รายแล้วครับ

: 13 กรกฏาคม 2558 10:08 น.