หน้าแรก > บล็อก
วรปรัชญา โสมา   สอบถามการอบรมผู้ตัดสินตะกร้อ รุ่น 4 ที่ มรภ.นครสวรรค์ ผู้อบรมหาที่พักเองใช่ไหมครับ..เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง..ครับ
: 3 มิถุนายน 2558 17:37 น.
 
วรปรัชญา โสมา ครับใบสมัครปริ๊นออกมาเรียบร้อยแล้ว..ผมจะนำไปวันอบรมครับ..ขอบคุณครับ

: 4 มิถุนายน 2558 15:40 น.
 
นางสาวกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา กรมพลศึกษา ก่อนการลงทะเบียนกรุณานำใบสมัครที่ปริ้นส์จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยืนยันการอนุมัติด้วยนะคะ

: 4 มิถุนายน 2558 13:34 น.
 
นางสาวกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา กรมพลศึกษา ก่อนการลงทะเบียนกรุณานำใบสมัครที่ปริ้นส์จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยืนยันการอนุมัติด้วยนะคะ

: 4 มิถุนายน 2558 13:34 น.
 
นางสาวกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา กรมพลศึกษา ใช่คะ ค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แค่เตรียมตัวและอุปกรณ์ตามที่ระบุในหลักสูตร

: 4 มิถุนายน 2558 13:33 น.