หน้าแรก > บล็อก
นางสาวสโรชา สุทธิจิต   ผู้เข้ารับการอบรม "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล ฟุตซอล เทควันโด แฮนด์บอล และวู้ดบอล ยืนยันเข้ารับการอบรม โดยขอรับใบสมัครได้ทาง facebook เพจ coachdpe พร้อมนำใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย ยืนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน วันลงทะเบียน 1 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-9.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.
 
นายวิศาล แก้วมีศรี ยืนยันการเข้าอบรมครับ

: 23 พฤษภาคม 2558 12:50 น.
 
นายเจตนันท์ ปิยะสนธิ ยืนเข้ารับการอบรม 1 มิถุนายน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์

: 22 พฤษภาคม 2558 09:51 น.
 
นายเปี่ยมศักดิ์ ภูมิพาณิชย์ ขอบคุณครับ

: 19 พฤษภาคม 2558 14:52 น.
 
นายเปี่ยมศักดิ์ ภูมิพาณิชย์ ขอบคุณครับ

: 19 พฤษภาคม 2558 14:52 น.
 
นายเปี่ยมศักดิ์ ภูมิพาณิชย์ ขอบคุณครับ

: 19 พฤษภาคม 2558 14:52 น.