หน้าแรก > บล็อก
จ่าอากาศเอกอภิชาติ ประสานศักดิ์   ขอหนังสือขอตัว ชื่อยศ-นามสกุล จ่าอากาศเอก อภิชาติ ประสานศักดิ์ เรียนหน่วยงาน:: แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน4 หลักสูตรอบรม::อบรมหลักสูตร ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล(ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ E-mail:apichat_pra@rtaf.mi.th
: 18 พฤษภาคม 2558 13:16 น.