หน้าแรก > บล็อก
นายสุพัฒชัย ผานาค   ค่าใช้าจ่ายผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมโค้ชต้นแบบ 4-8 พ.ค. 2558 ที่ จ.อุดรธานี มีอะไรบ้างครับ
: 28 เมษายน 2558 14:00 น.
 
นายปรัชญา อุดม นายปรัชญา อุดม 061-3584151 ยืนยันโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา โค้ชต้นแบบฟุตบอล รุ่นที่9 วันที่4-8พฤษภาคม 2558 ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุดรธานี

: 28 เมษายน 2558 23:48 น.