หน้าแรก > บล็อก
นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์   นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์ e-mail : prapanpongmk2@gmail.com Tel : 095-6688836ยืนยันโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา" โค้ชต้นแบบ" ในชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.