เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
หน้าแรก > กระดานสนทนา > เรื่องเล่าประสบการณ์ (Blog) > เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
By เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
ผมต้องการงบประมาณในการผลิตสื่อหรือบทเรียนออน์ไลน์ต่างๆ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนและแชร์ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่ต้องการใช้สื่อในช่วงสถานการณ์ แต่ขาดงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันครับ
นายภาณุวิชญ์ ซินมุข โพสล่าสุดเมื่อ : 4 เมษายน 2563 07:02 น.
(0)