หลักสูตร : การอบรมผู้นำการออกกำลังกายโยคะ
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม อาสาสมัครกีฬา ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมเวล อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 20 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1
2 สาลี่ สุภาภรณ์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 161 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 161 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม