หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม อาสาสมัครกีฬา ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมที วินเทจ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่เปิดรับสมัคร 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 06 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1
2 ปัญญา สมบัตินิมิตร อาจารย์1ระดับ 3
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 93 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 93 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม