หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม อาสาสมัครกีฬา ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
วันที่เปิดรับสมัคร 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 05 กุมภาพันธ์ 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1
2 ปัญญา อินทเจริญ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 190 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 190 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม