หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา วู้ดบอล รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ไร่กุสุมา รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 22 เมษายน 2555 26 เมษายน 2555 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 65 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 65 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม