หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาด้านผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล(ขั้นพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรม พี.ซี.พาเลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 09 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ไพฑูรย์ และมิตร
2 สมศักดิ์ ฤทธิรอน -
3 ธนากรณ์ วีรศิลป์ -
4 รัตนชัย ธรรมนิตย์สกุล -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 37 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 35 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม