หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ โรงแรมไอ โฮเต็ล จังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 12 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 99 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 99 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม