หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วันที่เปิดรับสมัคร 21 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 21 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ตารางอบรม อสก. 0.08 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 106 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 106 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม