หลักสูตร : ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล อาเซียน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา วู้ดบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน 2558 23 มิถุนายน 2558 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 16 มิถุนายน 2558 23 มิถุนายน 2558 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อำนาจ สินศุภโชค
2 ปภาวิน อัตถศิลปกิจ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล
3 จันทร์นี กฤดิบวร -
4 จิราวัฒน์ ขจรศิลป์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 35 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 35 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม