หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 7
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มีนาคม 2558 09 พฤษภาคม 2558 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 07 พฤษภาคม 2558 09 พฤษภาคม 2558 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
2 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
3 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
4 อภิเชษฐ์ ลิ้มอิ่ม วิทยากร
5 จำนงค์ ลาโสภี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 113 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 113 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม