หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล(ขั้นพื้นฐาน ) ระดับ1
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่เปิดรับสมัคร 03 พฤศจิกายน 2557 10 พฤศจิกายน 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 10 พฤศจิกายน 2557 14 พฤศจิกายน 2557 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม เป็นการอบรมขั้นพื้นฐาน ทางผู้จัดการฝึกอบรม มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไม่จัดที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สิ่งที่ต้องเตรียมมา ชุดและอุปกรณ์สำหลับการฝึกภาคสนาม **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์และรองท้าวแตะ**
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 วิโรจน์ อ่อนโก้ก นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
2 วิชาญ กลิ่นถาวร --
3 วีรยุทธ ขุนพิลึก
4 มงคลชัย เพชรศรี นักวิชากรศูนย์เยาวชน(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
5 ทวีชัย สุภัทร์วัน วิทยากร
6 ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรกีฬาฟุตบอล
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 59 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 59 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม