หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1 )
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ตุลาคม 2557 26 ตุลาคม 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 26 ตุลาคม 2557 30 ตุลาคม 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม เป็นการอบรมขั้นพื้นฐาน ทางผู้จัดการฝึกอบรม มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไม่จัดที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สิ่งที่ต้องเตรียมมา ชุดและอุปกรณ์สำหลับการฝึกภาคสนาม **กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์และรองท้าวแตะ**
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ยุทธกร ไม้เกตุ -
2 ธวัชชัย รักชาติ -
3 ไพฑูรย์ และมิตร
4 อานนท์ ดิษฐขุนทด -
5 ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาฯ และอาจารย์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 56 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 56 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม