หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 22 พฤษภาคม 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 18 พฤษภาคม 2557 22 พฤษภาคม 2557 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา “โค้ชต้นแบบ” ฟุตซอล เป็นหลักสูตรเดียวกันกับ หลักสูตร T - Licence

ทางกรมพลศึกษาจัดอาหารและที่พักให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมเสื้อฝึกซ้อม จำนวน 1 ตัว

เอกสารประกอบการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องมาลงทะเบียน ระหว่างเวลา 08.00 น. – 10.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา คือ รองเท้าฟุตบอล และชุดฝึกซ้อม

วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ณัฐพล คำนวนวุฒิ ครู
2 บุญเลิศ เจริญวงศ์ วิทยากรฝึกอบรมฟุตซอล
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 60 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม