หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (นำร่อง)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล (นำร่อง) รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน 2557 13 กรกฏาคม 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 13 กรกฏาคม 2557 19 กรกฏาคม 2557 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม

โครงการนี้สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เป็นการอบรม 7 วัน ไม่มีคะใช้จ่าย มีที่พัก อาหารพร้อม  รับจำนวนจำกัด!!!!!

รายงานตัวเวลา 08.00 - 10.00 น. ที่โรงแรมสองพันบุรี

หลักฐาน

-สำเนาบัตรประชาชน

-ชุดกีฬา (ไม่อนุญาติให้ใส่กางเกงยีนส์)

วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 57 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 57 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม