หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 13 กุมภาพันธ์ 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 09 กุมภาพันธ์ 2557 13 กุมภาพันธ์ 2557 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ณัฐพล คำนวนวุฒิ ครู
2 บุญเลิศ เจริญวงศ์ วิทยากรฝึกอบรมฟุตซอล
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 64 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 63 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม