หลักสูตร : สัมมนาผู้ตัดสินกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ 2557 18 กุมภาพันธ์ 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 18 กุมภาพันธ์ 2557 20 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 113 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 113 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม