หลักสูตร : อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม นักจัดการกีฬา ชนิดกีฬา พัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา รุ่น 6
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2554 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ห้องประชุมศุภชลาศัย อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 26 กุมภาพันธ์ 2554 04 มีนาคม 2554 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 98 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 98 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม