หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" วิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ ชนิดกีฬา อื่นๆ รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ บึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 13 มิถุนายน 2555 13 มิถุนายน 2555 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 117 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 117 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม