หลักสูตร : อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 23
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเดนดราก้อน รีสอร์ท อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 20 มิถุนายน 2555 23 มิถุนายน 2555 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 80 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 80 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม