หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 19
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 18 ธันวาคม 2554 22 ธันวาคม 2554 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 118 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 118 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม