หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1 )
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงเรียนวัดสวนส้ม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2565 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 21 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 กมล มาประสพ
2
3 ยุทธกร ไม้เกตุ -
4 สมศักดิ์ ฤทธิรอน -
5 อัษฏกร แสงอุไร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 29 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 29 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม