หลักสูตร : อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม อาสาสมัครกีฬา ชนิดกีฬา อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วันที่เปิดรับสมัคร 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 16 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ปัญญา อินทเจริญ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 237 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 237 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม