หลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (ระดับ1) เพื่อสันติสุข
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
วันที่เปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 22 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1
2 สักรินทร์ สมัครสมาน -
3 อดุลยชาติ ขันธมะ นักพัฒนากีฬาชำนาญการ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 72 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 72 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม