• ครั้งที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื_113.jpg

  • ครั้งที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื_114.jpg

  • ครั้งที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื_115.jpg

  • ครั้งที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื_116.jpg

  • ครั้งที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื_117.jpg

การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที

เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล(ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2 มาสอดแทรกพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลรายการคัดเลือกตัวแทนฟุตบอลจังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ