ผู้ฝึกสอนฟุตบอล U18

เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จัดโปรแกรมวางแผน พานักกีฬาซ้อม
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ