• IMG_20200908_195740_1.jpg

  • IMG_20200908_195739.jpg

  • IMG_20200908_194330_1.jpg

  • IMG_20200908_194328.jpg

  • IMG_20200908_194325.jpg

การสร้างความคุ้นเคยกับบอล(ball feeling)

การพาบอลเลี้ยงหลบมาร์เกอร์ แล้วพาบอลสปีดหนีมาร์คเกอร์ที่กำหนด แล้วส่งบอลให้เพื่อนโดยส่งบอลแล้ววิ่งหลบกรวยแล้วออกมารับบอล
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ