กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 7

ฝึกซ้อมนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล -ชนะเลิศประเภทนับจำนวนประตู ชาย -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนับจำนวนประตู หญิง -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทนับจำนวนการตีทีมชาย และ ทีม หญิง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ