กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รอบคัดเลือกภาค 2)

ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รอบคัดเลือก ภาค 2) ผลการแข่งขัน ประเภทนับคะแนนทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ