ฟุตบอลการกุศล(ช่วยน้ำท่วมภาคใต้)

ฟุตบอลกาคกุศล(ช่วยน้ำท่วมภาคใต้)ประชาชนทั่วไป แข่งแบบพบกันหมด32ทีม แข่งครึ่งเดียว25นาที
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ