• 5212756977623(1).jpg

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกภาค 2

ฝึกซ้อม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกภาค 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนับจำนวนการตีทีมหญิง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ