กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ฝึกซ้อมและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ