กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

ฝึกสอนและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ