ยืนยันเข้าอบรม โคชต้นแบบฟุตบอล
หน้าแรก > กระดานสนทนา > เพิ่มเติม > ยืนยันเข้าอบรม โคชต้นแบบฟุตบอล
By ยืนยันเข้าอบรม โคชต้นแบบฟุตบอล
นาย วัชระ เพ็งปอพาน หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล รุ่นที่: 4
วันที่อบรม : 16 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย
นายวัชระ เพ็งปอพาน โพสล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 13:53 น.
เมื่อไรจะมีโครงการแบบนี้อีกครับ
นายอธิการ โชคประสิทธิ์ โพสล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 13:53 น.
(1)