ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมผู้ฝึกสอน
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
  • อบรมผู้ฝึกสอน

1. 3-7 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬา ฟุตบอล และเซปักตะกร้อ ณ สำนักงานฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (คลองหก) ปทุมธานี

2. 3-7 มีนาคม 2565  ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬา ฟุตซอล และกรีฑา ณ สำนักงานฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (คลองหก) ปทุมธานี