ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีรายชื่อเข้าอบรมครูผู้สอนพลศึกษา (ระดับประถม) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศผู้มีรายชื่อเข้าอบรมครูผู้สอนพลศึกษา (ระดับประถม) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี

  • ประกาศผู้มีรายชื่อเข้าอบรมครูผู้สอนพลศึกษา (ระดับประถม) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี

  • ประกาศผู้มีรายชื่อเข้าอบรมครูผู้สอนพลศึกษา (ระดับประถม) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมครูสอนพลศึกษา (ระดับประถม) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ พบกัน ณ จุดลงทะเบียนที่โรงแรม วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 8:00-9:00 น. * เตรียมดาวน์โหลดใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ยื่น ณ จุดลงทะเบียน * เข้าพักได้เวลา หลัง 12.00 น. ของวันที่ 15 พ.ค. 2562 * แจ้งชื่อเข้าพัก ณ จุดลงทะเบียน