ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งสถานที่อบรม ณ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศแจ้งสถานที่จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐานที่ต่อไประหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 
- จัด ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภุูมิ จังหวัดชัยภูมิ
- ชนิดกีฬาฟุตบอล รุ่น 2 กีฬาฟุตซอล รุ่น 1 และกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น 2