ชื่อ : นายชาญ ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ(กรมพลศึกษา)
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : กรมพลศึกษา 7 ตำบล : บ้านพริก อำเภอ : บ้านนา จังหวัด : นครนายก
ไปรษณีย์ : 26110 เบอร์โทรศัพท์ : 037-394362

ประวัติการศึกษา

  • [2517] : วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต สาขา : พลศึกษา สถาบัน : วศ.พลศึกษา
  • [2536] : วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต สาขา : พลศึกษา สถาบัน : มศว.

ประวัติการทำงาน

  • [2518] : ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การกีฬา หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
  • [2523] : ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาการกีฬา หน่วยงาน : กรมพลศึกษา

หัวข้อที่บรรยาย

  • หัวข้อ : การตัดสินมวยไทยสมัครเล่น
  • หัวข้อ : การตัดสินมวยสากลสมัครเล่น

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร