ชื่อ : นายสถาพร พานิช
ตำแหน่ง : หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
สถานที่ทำงาน :
จังหวัด : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045315846

ประวัติการศึกษา

 • [2550] : วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการกีฬาและสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

 • [2554] : ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 • [2559] : ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา หน่วยงาน : สถาบันการพลศึกษา

หัวข้อที่บรรยาย

 • หัวข้อ : แนวทางการเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : การพัฒนาของกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทย
 • หัวข้อ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : บทบาทการเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : หลักพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : สมรรถภาพทางกายกับกีฬาวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : การเป็นโค้ชวอลเลย์บอล
 • หัวข้อ : Scouting volleyball
 • หัวข้อ : การบาดเจ็บทางการกีฬา
 • หัวข้อ : จิตวิทยาทางกีฬาวอลเลย์บอล

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร