รับสมัครฝึกอบรม
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่3
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช