รับสมัครฝึกอบรม
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
31 พฤษภาคม 2564 - 04 มิถุนายน 2564
สถานที่อบรม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
31 พฤษภาคม 2564 - 04 มิถุนายน 2564
สถานที่อบรม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี