รับสมัครฝึกอบรม
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่4
04 มีนาคม 2562 - 08 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
04 มีนาคม 2562 - 08 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่5
18 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.แม่ฮ่องสอน

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่2
18 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.แม่ฮ่องสอน

อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่2
18 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.แม่ฮ่องสอน

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
26 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.ระนอง

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่6
26 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.ระนอง

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่5
26 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.ระนอง

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านครูผู้สอนพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา รุ่นที่2
15 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562
สถานที่อบรม : จ.สุราษฎร์ธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
17 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562
สถานที่อบรม : จ.สุราษฎร์ธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช

อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่3
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช