รับสมัครฝึกอบรม
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
อบรมผู้ตัดสินกีฬายูโด(ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่1
22 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562
สถานที่อบรม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติฯ (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่1
22 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562
สถานที่อบรม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติฯ (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล(ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่1
22 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562
สถานที่อบรม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติฯ (คลอง 6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่1
29 กรกฏาคม 2562 - 02 สิงหาคม 2562
สถานที่อบรม : จ.นครศรีธรรมราช