รับสมัครฝึกอบรม
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
อาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ (ระดับต้น) รุ่นที่2
12 มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2561
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

อาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกรีฑา (ระดับต้น) รุ่นที่1
12 มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2561
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

อาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (ระดับต้น) รุ่นที่2
14 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561
สถานที่อบรม : จังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

อาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกรีฑา (ระดับต้น) รุ่นที่2
14 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561
สถานที่อบรม : แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่