หน้าแรก > บล็อก
นายเอกสิษฐ์ หาแก้ว   สมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล อบรมวันที่11-15 ก.ค.62 สามารถเปลี่ยนผู้อบรมแทนได้ไหมครับในสังกัดเดียวกัน เนื่องจากติดประชุมไปราชการตรงกับวันอบรมพอดี...ครับ
: 3 กรกฏาคม 2562 14:24 น.
 
นางสาวกลุ่มพัฒนา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนหรือผู้ตัดสินค่ะที่สมัคร จะได้ตอบข้อมูลที่ถูกต้อง

: 4 กรกฏาคม 2562 14:56 น.