หน้าแรก > บล็อก
ธวัชชัย สุกใส   สนใจอบรมอบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ครับแต่มา่กระชั้นมากไม่สะดวกเลย ทำเรื่องขอนุญาตไม่ทัน เสียดายมากครั้งต่อไปเมื่อไรครับ แจ้งล่วงหน้าด้วย
: 21 พฤศจิกายน 2560 11:12 น.