หน้าแรก > บล็อก
นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง   สอบถามเรื่อง อบรมวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 16-18 กพ.59 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ คือว่าสมัครในระบบแล้ว แต่ยังไม่ทราบสถานที่ หน่วยงาน ครับ
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.