หน้าแรก > บล็อก
นายกฤษณะ เผื่อแผ่   ขอสอบถามหน่อยครับ คุณนางสาวสโรชา สุทธิจิต
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.
 
นายกฤษณะ เผื่อแผ่ ขอบคุณครับ ต้องอบรมที่อาคารไหนครับ กลัวหาอาคารไม่เจอ

: 17 ธันวาคม 2558 21:44 น.
 
นายกฤษณะ เผื่อแผ่ ขอบคุณครับ ต้องอบรมที่อาคารไหนครับ กลัวหาอาคารไม่เจอ

: 17 ธันวาคม 2558 21:07 น.
 
นางสาวสโรชา สุทธิจิต ไปรายงานตัวได้เลยคะ

: 17 ธันวาคม 2558 11:51 น.
 
นายกฤษณะ เผื่อแผ่ ผมได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องเข้าไปยืนยันตรงไหนครับ หรือว่ารอไปรายงานตัวเลยครับ

: 15 ธันวาคม 2558 16:21 น.