หน้าแรก > บล็อก
นางสาวสโรชา สุทธิจิต   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ที่ จังหวัดชุมพร จากวันที่่ 23 - 27 พ.ย. 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2558 ที่ จ.ชุมพร นะคะ
: 11 พฤศจิกายน 2558 17:14 น.
 
นางดวงกมล ซังธาดา ขอหนังสือขอตัวเข้ารับการฝึกอบรมโค้ชต้นแบบกีฬาวู้ดบอลท่ีจังหวัดชุมพรวันท่ี 6-10 ธันวาคม 2558 ของนางพนิตอนงค์ สุปรียธิตฺกุล เรียนนายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และนางจันทร์ธิรา สุทธิเดช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยคะ

: 23 พฤศจิกายน 2558 20:58 น.